Direct contact: +31 (0) 73 599 0070

Jan Deckers Jr. BV sluit convenant met belastingdienst

Jan Deckers Jr. BV sluit convenant met belastingdienst

Reeds is er een convenant gesloten met de belastingdienst omtrent horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst. Geen controle meer die is gebaseerd op wantrouwen, maar op transparantie en vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige.

In deze sfeer van vertrouwen communiceren de betrokken partijen over hun werkwijze, basisgegevens, uitgangspunten en verwerkingswijze. Dit betekent dat controle achteraf – met alle mogelijke consequenties – grotendeels verleden tijd is en slechts steekproefsgewijs plaatsvindt. Horizontaal toezicht en de daarbij behorende convenanten (vastlegging van de afspraken) maakt het dan ook voor beide partijen makkelijker!